دراینجا برخی ازآیات قرآن کریم دررابطه با شخصیت والای پیامبراکرم(ص)راهمراه با ترجمه وتفسیرحضرت آیت الله مکارم شیرازی گردآوری نموده ام.امیدوارم مورد استفاده ی شما عزیزان قرار بگیرد:

1- سوره نساء/آیه 163

«مابه تووحی فرستادیم؛همان گونه که به نوح وپیامبران بعدازاو وحی فرستادیم؛ و(نیز) به ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط [= بنی اسراییل]وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وحی نمودیم؛وبه داوود زبور دادیم.»163

شرح آیه:

آنچه خوبان همه دارند توتنها داری:بعضی ازمفسران ازاین آیه چنین استفاده کرده اندکه قرآن می خواهداین نکته رابه پیامبر(ص)اعلام کند که درآیین تو،تمام امتیازات آیین های گذشته جمع است. دربعضی از روایات اهل بیت (ع)نیز به این معنااشاره شده وگفته های مفسران نیز ازاین گونه روایات نتیجه شده است.
برچسب ها :
پیامبر اسلام ,  حضرت محمد(ص) ,  پیامبر اکرم ,  رسول اکرم ,